.

.

Logo Intercultural Platform
[HOME] [INTRODUCTION] [LITERATURE] [GALLERY] [NEW] [PUBLISH]

Begin Back Start reading Page down Forward End Mail

Mijn belegerde stad - Adriaan Boiten

[Other titles in Dutch] [All other titles]


De regen in Beverwijk
is als een aszee
hoog boven de ovens
- de lange straten
glanzen in de herfst
- de kaalslag breekt door
nog vr de zon

Mijn stad is als een rotte kies
in de kaak van de kust;
de rook bijt
- en de mond van het IJ
stinkt naar zwavel
en zijn keel is rauw
van het zingen op de kermis

De hete ovens
zijn als een vonkende muur
waarachter wij
het beleg van de zee uitlachen

Bij de fabriekspoort
het hoge roestige ijzer
als een vuist in de lucht
en de oude bomenrij
in het hart van de stad
als een duistere aorta
voor de mensenstroom

Op weg naar Heemskerk
verlaten we de frontstad
- onderweg wapperen de lakens
vol overgave
de zon vangend
in de witgestreken wijken
- voorbij de zwarte rook

Over de onbewoonde weilanden
waakt het kasteel
- we kauwen op het rode gras
in de holle berm
en de tijd staat stil
voor even

Dan danst het plein in de stad
op de begraven boten
en draait de molen
onder de loden walm
- slierten van muziek
in de zwavelsoep

Ik zit op het paard
van versleten rood
duizelig en verward
- geen einde in zicht
van de nacht

Het is koud buiten
- de sneeuw smelt
in de gloeiende branding
en de stad lijkt even
te willen vluchten
over zee

Als ik ontwaak
blijkt dat ik word gemist
en ik loop maar met hen mee
naar de warme kachel
voorbij de stalen schemering

Waarom ben ik dan zo ontzet?

21 maart 1987

Adriaan Boiten
Zandstraat 12
1011 HL AMSTERDAM
020-6238935

Photographs by Adriaan Boiten on this site.

Notice © 1997 IP and the author


Page up

[Intercultural Platform] [Introduction] [Literature] [Gallery] [E-mail]

Copyright © Global Vision Platform / Adriaan Boiten     e-mail: webmaster

Find your way back to the Global Vision Platform Home Page