.

.

Logo Intercultural Platform
[HOME] [INTRODUCTION] [LITERATURE] [GALLERY] [NEW] [PUBLISH]

Digital Gallery

Begin Back Start looking Page down Forward End Mail

Sculpture with Poem- Robert Vollekindt


nummer 460717

 
ik ben nummer 460717

kijk vanuit mijn warme jas

naar een straaltje spot

in schemerduister

 

ik ben nummer 460717

draag vandaag naar morgen

verlies me in de stroming tijd

laat me vinden in een kist fluweel

van niet bewegenik ben nummer 460717

mijn portret van was

rust in een stille kamer

onder een stolp herinneringen 

 


 

 

Robert Vollekindt lives in Belgium.

You may visit his website at: http://www.geocities.com/artvollekindtrobert/

 

 

Notice © 2001 IP and the artist


Page up

[Intercultural Platform] [Introduction] [Literature] [Gallery] [E-mail]

 

Copyright © Global Vision Platform / Adriaan Boiten     e-mail: webmaster

Find your way back to the Global Vision Platform Home Page