.

.

Logo Intercultural Platform
[HOME] [INTRODUCTION] [LITERATURE] [GALLERY] [NEW] [PUBLISH]

Digital Gallery

Begin Back Start looking Page down Forward End Mail

Four Paintings - Leo van Velzen
.

.

Leo van Velzen lives in The Netherlands. He writes about himself in Dutch:
"Het startpunt van het schilderen is de emotie, expressie, hartstocht, die zich uit in het stellen van een teken, een daad, een actie, een beweging. Vanuit deze houding voel ik me aangetrokken tot de vele vormen van expressionistische schilderkunst. Ik heb een aantal fasen doorlopen van figuratief schilderen, materie schilderijen, naar meer abstractie.

Schilderen is het balanceren op uitersten. Het gevecht tegenover het loslaten, de emotie en het gevoel tegen de rede. In concerto is het de kleur, de beweging, de pure expressie die het opneemt tegen de vorm, die van zijn kant het gevoel tracht te vangen in een structuur. Maar het is ook het bewuste dat ik beoog, tegenover het onbewuste wat vaak tevoorschijn komt. Dit balanceren is een houding die ik aanneem en die ik zo lang mogelijk volhoud. Want natuurlijk, het compromis, of de synthese komt er altijd, is zelfs onafwendbaar: kleur kan niet zonder vorm, beweging niet zonder beeld, expressie niet zonder idee, gevoel niet zonder rede. Het bewuste niet zonder hetgeen aan het schilderij toevalt. Van belang is de houding: 'n beweging van de hand... 'n kriebel in de ziel, totdat het schilderij zijn eigen verhaal vertelt en inzicht en communicatie ontstaat.

Het schilderij is het resultaat, het antwoord, het inzicht, de Communicatie, de twijfel......,in ieder geval is het iets dat ik koester vanaf het moment dat het een eigen leven leidt."

.

Exposities van Leo van Velzen

1988
Frans Halsmuseum; groepstentoonstelling met leden KZOD; 4 werken geŽxposeerd
Kunstlijn Haarlem; open atelier ..verder alle jaren in november

1989
Rai Amsterdam; Alterrnatieve Kunstbeurs; 6 werken geŽxposeerd

1990
Expositie concertgebouw Haarlem; 2-3 tot 30-3; 19 werken
Expositie De ARK Haarlem; 26-2 tot 2-4; 11 werken
Expositie bij Roche Bobois Haarlem; mei-aug; 40 werken
Expositie concertgebouw Haarlem samen met leden van KZOD; 8-6 tot 24-6; 5 werken
Expositie bij galerie Biervliet in Amsterdam; 21-7 tot 16-8; 10 werken
Expositie in de 'Hartekamp' Heemstede van 3-12 tot 15-3-91; 10 werken

andere activiteit 1990
Levering schilderij voor vier televisie documentaires voor aankondiging, aftiteling en promotie van videoband over bedrijfsleven in ontwikkelingslanden

1991
expositie bij van Duivenboden; 10 werken

1992
expositie bij Stoutenbeek wooncentrum Beverwijk; zomerseizoen; 22 werken
expositie bij RIAGG gebouw Haarlem; 16 werken

1994
expositie bij Stoutenbeek Leiderdorp; zomerseizoen; 23 werken

1995
expositie in De ARK; 1-28 mei, 20 werken

1996/97
expositie in IHS (The Institute for Housing and Urban Development Studies) Rotterdam. 40 werken (dec tot 15 febr)

1997
groepexpositie jubileum KZOD in Vleeshal, Haarlem
expositie bij Stoutenbeek Leiderdorp; voorjaarsexpositie; 46 werken

1998
expositie Schouwburg Haarlem ; 35 werken
groepsexpositie in Galerie Herenplaats, Rotterdam ; 4 werken
expositie bij van Oosten, Barteljorisstraat in Haarlem; 20 werken
expositie Elswout ; groepsexpo (9 werken)

1999
expositie in T gallery, Haarlem (13 werken)

.

Leo van Velzen
Korte Lakenstraat 2
2011 ZD Haarlem
tel.: 023-5329821
fax: 023-5420775
e-mail: L.v.Velzen@wxs.nl

.

Notice © 1999 IP and the artist


Page up

[Intercultural Platform] [Introduction] [Literature] [Gallery] [E-mail]

Copyright © Global Vision Platform / Adriaan Boiten     e-mail: webmaster

Find your way back to the Global Vision Platform Home Page