.

.

Logo Intercultural Platform
[HOME] [INTRODUCTION] [LITERATURE] [GALLERY] [NEW] [PUBLISH]

Begin Back Start reading Page down Forward End Mail

Een gedicht van El Timido - Job van Dijk

[Other titles in Dutch] [All other titles]


Een gedicht van El Timido

Vanachter mijn blindheid lijkt alles zachter.
Mijn oog blijft staren naar het goede
om verder te zwijgen over haar vermoeden.
Haar vermoeden van alle dingen.
En hun ware karakter.
Want vanachter mijn blindheid lijkt alles zachter.

.

Job van Dijk lives in The Netherlands.

Notice © 1999 IP and the author


Page up

[Intercultural Platform] [Introduction] [Literature] [Gallery] [E-mail]

Copyright © Global Vision Platform / Adriaan Boiten     e-mail: webmaster

Find your way back to the Global Vision Platform Home Page